PR

Zarządzanie kryzysowe

Sytuacje kryzysowe w firmie mogą dotyczyć wielu obszarów – od jakości usług, produktów po nieumiejętne przeprowadzanie lub całkowity brak działań w ramach konsultacji społecznych.

Organizacja w kryzysie może bardzo szybko znaleźć się w centrum zainteresowania mediów, środowiska biznesowego, a także wpłynąć na opinię lokalnej społeczności. Wiedząc jak ważne dla budowania wartości naszych klientów jest zapobieganie kryzysom lub minimalizowanie związanych z nimi strat, staliśmy się specjalistami w szybkich i skutecznych działaniach w ramach PR-u kryzysowego.

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym w firmie

Podczas rozmów z klientami, kładziemy nacisk na prewencję.  Wspólnie z klientem przygotowujemy analizę firmy, mającą na celu znalezienie potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do sytuacji kryzysowej w firmie. Prowadzimy również monitoring mediów w poszukiwaniu wzmianek o kliencie i jego branży.

Wiedząc, że kryzysy najczęściej zaczynają się w Social Mediach i to tam rozprzestrzeniają się z największą szybkością, zwracamy uwagę na to, jak komunikować się z odbiorcami w tym obszarze.

Na odpowiedzialny PR kryzysowy składają się w naszej opinii również dodatkowe działania, w tym szkolenia dla naszych klientów, w ramach których organizujemy symulacje sytuacji kryzysowych w firmie oraz przygotujemy procedury, które umożliwiają podjęcie szybkich i skutecznych działań. Również szkolenia medialne, które prowadzimy w Q&A Communications (wypowiedzi przed kamerą i mikrofonem) stanowią ważny element przygotowania do reagowania na sytuacje kryzysowe.