PR

PR produktowy

Łącząc nowoczesne narzędzia z marketingu internetowego (np. content marketing, social media, influencer marketing) wraz ztradycyjnym PR produktowym  (np. konferencjami, mediami tradycyjnymi czy biurem prasowym), wspólnie z Klientami budujemy wartość oraz wizerunek marki.

PR produktowy definicja a praktyka

Jako agencja PR chcemy dostarczać naszym klientom usług najwyższej jakości. Dlatego opracowaliśmy autorski model IDEA, w którym pracę kreatywną dzielimy na cztery etapy. Pierwszym z nich jest analiza otoczenia marketingowego, komunikacji oraz opracowanie strategii biznesowej. Następnie, wspólnie z klientem, wypracowujemy model marki z wyróżnieniem jej wartości oraz korzyści racjonalnych i emocjonalnych. Trzecim krokiem jest wybór celów oraz określenie dopasowanej do marki strategii działania PR produktowego. Zwieńczeniem procesu są przeprowadzone działania public relations, zapewniające sukces naszym klientom. Działania według modelu IDEA układają się w pełen cykl komunikacji PR, który podnosi wartość funkcjonującej już marki, produktu lub wzmacnia debiut rynkowy.

Konsumenci poszukują informacji w sposób aktywny. Dlatego jednym z najbardziej istotnych zadań marketerów jest ułatwianie dotarcia do informacji. Niezbędnym do tego narzędziem jest SEO PR, które stanowi istotną część rozwiązań taktycznych stosowanych w ramach PR produktu.