PR

PR Korporacyjny

Współpracując z naszymi klientami, podkreślamy istotę komunikacji wewnętrznej. To właśnie ona stanowi podstawę komunikacji PR w firmach. Naszym wspólnym celem jest osiągnięcie zoptymalizowanej komunikacji wewnątrz instytucji, która umożliwia płynny przepływ informacji pomiędzy jej członkami. Prawidłowa komunikacja w firmach, oparta na współodpowiedzialności i wzajemnej współpracy, jest podstawą dla motywacji pracowników, pobudzenia ich kreatywności oraz chęci identyfikacji z pracodawcą, stanowi jeden z istotnych elementów employer branding. Dobra komunikacja w firmach odgrywa dużą rolę także w środowiskach zewnętrznych, gdzie opinia pracownika jest bezcenna.

Zewnętrzny PR korporacyjny

Dla naszych klientów opracowujemy standardy komunikacji PR analizując grupy docelowe, z którymi warto dzielić się ideami wypracowanymi w ramach strategii firmy. Działania komunikacyjne opracowujemy w sposób odpowiedzialny, np. dużą wagę przykładając do konsultacji społecznych. Kreatywny sposób na połączenie działań w ramach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej daje spójny PR korporacyjny, gwarantujący sukces naszych klientów.